Władze Towarzystwa

Zgodnie ze statutem najwyższą władzą PTBR jest Walne Zebranie członków, które odbywa się co trzy lata w czasie trwania Zjazdów Krajowych.

W okresie pomiędzy zjazdami funkcję władz pełnią:  Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 

W obecnej kadencji 2019 - 2022 we władzach PTBR zasiadają:

 

Zarząd Główny XVIII Kadencji

 

Prezes

 

prof. dr hab. Marek Zmyślony

Instytut Medycyny Pracy
ul. Św. Teresy 8
90-950 Łódź
 

Wiceprezesi


prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
 

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

Sekretarz


dr Ewa M. Nowosielska
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
 

Skarbnik

 

dr Krzysztof Pachocki

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
 

Członek Prezydium

 

dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Chemii
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
 

Członkowie Zarządu

 

dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Chemii
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
 

prof. dr hab. Anna Lankoff

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Biologii, Zakład Radiobiologii i Immunologii
ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce
oraz
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa
 

  dr hab Halina Lisowska, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zakład Radiobiologii i Immunologii
ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce
 

dr hab. Tomasz Rutkowski, prof. COI

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
I Klinika Radioterapii i Chemoterapii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
 

dr hab. Dorota Słonina, prof. CO

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Zakład Radiobiologii Klinicznej
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
 

prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

dr Maria Wojewódzka

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa
 

Kontakt z członkami Zarządu Głownego jest możliwy poprzez
tel. 261 816 153 lub e-mail podany na 'Stronie głównej'

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca

 

dr Małgorzata Rochalska
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159, blok 37
02-776 Warszawa
 

Członkowie Komisji

 

prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
 

dr  Aneta Cheda

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

 

dr  hab. inż. Krzysztof Gryz

Centralny Instytut Ochrony Pracy -

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

Sąd Koleżeński

 

dr hab. inż. Jerzy Lech Gębicki, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

prof. dr hab. Antoni Jówko

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Chemii
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
 

prof. dr hab. Andrzej Wójcik

Department of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm University
 Svante Arrhenius väg 16

106 91 Stockholm, Szwecja
 

 

Komisja Nagród

 

Przewodniczący

 

 

 

Członkowie Komisji