Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Polskie Towarzystwo  Badań Radiacyjnych  im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi, związanymi z promieniowaniem jonizującym jak również elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

Celem Towarzystwa jest między innymi popieranie rozwoju badań radiacyjnych oraz ich popularyzacja.

 

Siedziba Zarządu Oddziału

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

ul. Szaserów 128

00-909  Warszawa