Historia

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1967 roku. Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki. Spośród 31 członków założycieli, 24 reprezentowało instytucje naukowe Warszawy.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych powstał w grudniu 1970 roku. Pierwszym przewodniczącym został Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski.

Warszawa była miejscem "jubileuszowych" Zjazdów Towarzystwa. Odbył się tu V Zjazd w roku 1979 oraz X Zjazd w roku 1995.

Wśród laureatów Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie jest wielu członków Oddziału Warszawskiego. To wielce zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

Prof. dr hab. Mara Kopeć - rok 1989

Prof. dr hab. Antoni Dancewicz - rok 1989

Prof. dr hab. Zenon Bałtrukiewicz - rok 1992

Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski - rok 1995

Prof. dr hab. Irena Szumiel - rok 1998

Prof. dr hab. Zbigniew Szot - rok 2001

Prof. dr hab. Stanisław Szmigielski - rok 2004

 

Wielu członków Oddziału Warszawskiego jest laureatami nagród, przyznawanych podczas Zjazdów Krajowych dla autorów najlepszych prac naukowych poświęconych tematyce badań radiacyjnych.