II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR - Telefonia 5G w Polsce

     Zapraszamy do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Seminarium Radiacyjnym PTBR, które poświęcone będzie prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Seminarium odbędzie się 12 maja 2021 r. na platformie zdalnej GoToMeeting. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w menu Ogólnopolskie Seminaria Radiacyjne PTBR.