Jubileuszowa Sesja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie

i środowisku naturalnym”

29 czerwca 2017

Pałac Staszica, Nowy Świat 72/74, Warszawa

 

 

Adresy od Gości Honorowych:

Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link

Andrzeja Przybycina, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - link

prof. dr. hab. inż. Jerzego Peńsko, członka założyciela PTBR - link

prof. dr. hab. Marka Jeżabka, Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN - link

płk. dr. Roberta Zdanowskiego, Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii - link