Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek

 

Członkowie

Dr Agnieszka Adamczyk

Dr hab. Wiesława Barszczewska

Dr hab. Janina Kopyra

Prof. dr hab. Marcin Kruszewski

Prof. dr hab. Anna Lankoff

Mgr Krzysztof Lis

Dr Halina Lisowska

Dr hab. Joanna Niemiec

Dr Ewa M. Nowosielska

Dr Krzysztof Pachocki

Dr hab. Dorota Słonina

Dr Sylwester Sommer

Dr hab. Piotr Ulański

Dr Karol Wnorowski

Dr Maria Wojewódzka

Dr hab. Mariusz Wójcik

Dr Jacek Wendykier

Prof. dr hab. Marek Zmyślony