KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ PTBR

 

IV Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie

 

W dniu 6 października 2018 roku, podczas VII Krakowskiej Konferencji Onkologicznej odbył się IV Konkurs Prezentacji NaukowychOrganizatorami Konkursu były Krakowskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych we współpracy z Krakowskim Komitetem
Zwalczania Raka oraz Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. Do konkursu zgłosiło się 16 młodych naukowców. Komitet Naukowy zakwalifikował do prezentacji ustnej 9 osób, które w 10-minutowych prezentacjach przedstawiły wyniki swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Pozostałe osoby, swoje wyniki zaprezentowały w formie plakatów, podczas sesji plakatowej VII Krakowskiej Konferencji Onkologicznej. 
Przyznano trzy nagrody szczególnie wyróżniającym się wystąpieniom, przy czym Krakowskie Oddziały Towarzystw PTO i PTBR były fundatorami I nagrody przyznanej pani Małgorzacie Stąpór-Fudzińskiej (COI, Gliwice). Dodatkowo Krakowskie Oddziały Towarzystw PTO i PTBR przyznały także wyróżnienie dla najlepszej prezentacji plakatowej Młodego Naukowca panu Wiktorowi Komendzie (IFJ PAN, Kraków). 
 
Do pobrania:

 

 

III Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie

 

W dniach 5-6 października  2017 roku, podczas VI Krakowskiej Konferencji Onkologicznej „Postępy w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów złośliwych”  odbył się III Konkurs Prezentacji NaukowychOrganizatorami Konkursu były Krakowskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych we współpracy z Krakowskim Komitetem
Zwalczania Raka, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
oraz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN. W konkursie  wzięło udział 13 młodych naukowców, a Komitet Naukowy zakwalifikował do prezentacji ustnej 9 osób,  które w 10-minutowych prezentacjach przedstawiły wyniki swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Przyznano trzy nagrody szczególnie wyróżniającym się wystąpieniom, przy czym Krakowskie Oddziały Towarzystw PTO i PTBR były fundatorami I nagrody w Konkursie przyznanej mgr Natalii Mojżeszek (IFJ PAN).
 
Do pobrania: 

 

 

LOWRAD 2016

 

W dniach 12-13.12.2016 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, odbyła się 12 Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016 pod hasłem „Wpływ działania niskich dawek promieniowania jonizującego na zdrowie i biotopy”, współorganizowana przez Oddział Warszawski PTBR, World Council of Nuclear Workers (WONUC – organizację zrzeszającą ok. 1 200 000 pracowników przemysłu jądrowego z całego świata),  Low Radiation International Network (LOWRAD – naukowe “ramię” WONUC, mające za zadanie w jasny sposób przekazywanie wyników badań nad efektami niskich dawek) oraz IChTJ. Konferencje z cyklu LOWRAD są jednym z największych tego typu spotkań naukowców zajmujących się wpływem niskich dawek promieniowania na rozwój organizmów żywych.  W konferencji wzięło udział 30 zarejestrowanych uczestników z 5 krajów oraz dodatkowo pracownicy i studenci Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawicielem z ramienia LOWRAD-u był zarządzający tą organizacją dr Nicolas Foray z Centrum Badań nad Nowotworami w Lyonie (Francja). W konferencji wziął również udział prezydent organizacji WONUC Philippe Auziere. W trakcie konferencji dr hab. n. med. prof. Dorota Słonina (członek ZG PTBR) z Centrum Onkologii Odział w Krakowie, odebrała nagrodę imienia Marii Skłodowskiej-Curie, przyznaną przez stowarzyszenie LOWRAD za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze niskich dawek promieniowania.

 

 

I Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie

 

W dniu 7 listopada 2014 roku, w Krakowie odbył się Konkurs Prezentacji NaukowychOrganizatorami Konkursu były Krakowskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. W Konkursie wzięło udział 17 młodych pracowników Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK) oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (IFJ), którzy w 10-minutowych prezentacjach przedstawili wyniki swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Przyznano trzy nagrody szczególnie wyróżniającym się wystąpieniom, przy czym Krakowskie Oddziały Towarzystw: PTO i PTBR nagrodziły mgr Marzenę Rydygier (IFJ).
Do pobrania: 
 

 

"Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology"


W dniach 16-17 maja 2014 r.  w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach odbyła się konferencja naukowa "Technological and Biological Sunrisefor Radiation Oncology", która rozpoczęłą cykl spotkań "Central European Symposium on Radiation Oncology". Organizatorem konferencji było Centrum Onkologii - Instyt im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, a współorganizatorami: Department of Radiation Oncology UT Southwestern Medical Center w Dallas oraz Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i Górnośląska Fundacja Onkologiczna. 

Do pobrania:

- materiały konferencyjne

- program

Więcej informacji mozna znaleźć na stronie: http://cd.io.gliwice.pl/cesoro 

 

 

Minisymposium "Nanostructures in medical applications"

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach odbyło się minisymposium "Nanostructures in medical applications". Organizatorem minisymposium było Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Centrum Onkologii - Instyt im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach oraz Association for the Support of Cancer Research.

 Do pobrania: 

- materiały konferencyjne

- program

 

 

ICRR 2011 - Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych