Prezentacje przedstawione podczas Sesji Jubileuszowej PTBR

 

1. Prezentacja Jubileuszowa

2. prof. mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie: 

"Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę"

3. prof. dr hab. Irena Szumiel:

"Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza (sąsiedztwa)"

4. prof. dr hab. Krzysztof Składowski - Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach; Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej:

"Współczesna radioterapia (radioonkologia) - ludzie i technologia"

5. dr hab. Anna Gasińska - Kierownik Zakładu Radiobiologii Klinicznej, Oddział Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie: 

"Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii – mity czy rzeczywistość?"

6. prof. dr hab. Marek Zmyślony - Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź, Wiceprezes PTBR, :

"Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie"

7. dr Paweł Krajewski - Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej:

"Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017"

8. prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej:

"Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej"