Jubileuszowa Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

„Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym”

29 czerwca 2017

Pałac Staszica, Nowy Świat 72/74, Warszawa

 

Program

 

09:00 – 10:00  Rejestracja

10:00 – 11:00  Otwarcie Sesji Jubileuszowej przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz wystąpienia zaproszonych gości

11:00 – 11:30  Wykład inauguracyjny z okazji 50-lecia PTBR: „Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie od narodzin do dojrzałości” – prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

11:30 – 12:00  Wykład inauguracyjny z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie: „Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę” – mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak

12:00 – 12:30  przerwa kawowa

12:30 – 13:05  „Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza” – prof. dr hab. Irena Szumiel

13:05 – 13:40  „Współczesna radioterapia - ludzie i technologia” – prof. dr hab. Krzysztof Składowski

13:40 – 14:15  „Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii - mity czy rzeczywistość ?” – prof. dr hab. Anna Gasińska

14:15 – 14:50  „Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie". – prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony

14:50 – 15:20  przerwa kawowa

15:20 – 15:55  Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017”,– dr Paweł Krajewski

15:55 – 16:30  Chemia radiacyjna - nauka ważna i pożyteczna – dr hab. Piotr Ulański

16:30 – 17:05  Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej – prof. dr hab. Andrzej Chmielewski

17:05 – 19:00  Zamknięcie Sesji Jubileuszowej, spotkanie towarzyskie