XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

22-24 września 2022

 

Gliwice

 

Pobierz I Komunikat

            II Komunikat

 

 

 

Termin przesyłania streszczeń został przedłużony
 

do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Ważne daty:

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych - 31 maja 2022 r.

Termin przesyłania streszczeń - 30 czerwca 2022 r.

Termin uiszczania opłaty konferencyjnej:

 

Opłata rejestracyjna
do 31 maja 2022

Opłata rejestracyjna
po 31 maja 2022

Członkowie PTBR

800 zł

900 zł

Studenci studiów doktoranckich

600 zł

700 zł

Studenci

300 zł

400 zł

Pozostali uczestnicy

900 zł

1 000 zł

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe oraz obiady
w dniach 23.09 i 24.09.2022, uczestnictwo w uroczystej kolacji 22.09.2022 połączonej
ze zwiedzaniem Kopalni Guido oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim w Palmiarni
w dniu 23.09.2022. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.