Program XIX Zjazdu PTBR pobierz plik

 

22.09.2022 CZWARTEK

12.00 - 13.00

Rejestracja

13.00 - 13.15

Otwarcie konferencji

Prezes ZG PTBR - prof. dr hab. Marek Zmyślony

Dyrektor NIO-PIB Oddział w Gliwicach - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

- Wystąpienia zaproszonych gości

13.15 - 13.45

Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski (Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach)

„Iluzje i mity na temat radioterapii”

13.45 - 14.15

Wręczenie medali im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wręczenie Nagród ZG PTBR za najlepsze prace naukowe

z zakresu badań radiacyjnych, opublikowane w latach 2019 - 2022

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14.30 - 16.30

Wykłady laureatów medali im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Dr Gordon L. Hug   (University of Notre Dame, IN, USA)

“Simultaneously extracting spectra and kinetics from time-resolved data: Examples from pulse radiolysis experiments, looking mainly at the neighboring-group-participation (NGP) effect on sulfur radicals and radical cations in small peptides”

Prof. Michael Joiner (Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI USA)

“Here in 2022. The clinical radiobiology of high dose per fraction”

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski  (Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach)

“Over 125 years of radiotherapy has it been a road to heaven?”

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

“Photo- and radiation-induced oxidation of methionine-containing peptides. From short-lived intermediates to stable products”

 

23.09.2022 PIĄTEK

8.00 - 9.00

Rejestracja

 

9.00 – 10.30     

 

SESJA 1 RADIOTERAPIA I RADIOBIOLOGIA

Radioterapia nieonkologiczna

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Lankoff

9.00 - 9.30

Wykład plenarny

prof. dr hab. Marek Janiak – „Czy niskie dawki promieniowania jonizującego są szkodliwe?”

9.30 - 9.50

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – „Radioterapia niską dawką u chorych na zapalenie płuc w przebiegu COVID-19”

9.50 - 10.10

dr hab. n. med. Sławomir Blamek – „Od głowy do serca - stereotaktyczna radiochirurgia czynnościowa”

10.10 - 10.30

dr n. med. Tomasz Latusek – „Radioterapia wybranych schorzeń nienowotworowych - kiedy mniej, szybciej i krócej znaczy więcej”

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

 

11.00 - 13.00

 

SESJA 2 RADIOTERAPIA I RADIOBIOLOGIA

Niskie i wysokie dawki frakcyjne

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

11.00 - 11.15

dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski – „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)”

11.15 - 11.30

dr hab. n. med. Dorota Słonina – „Występowanie i rola zjawiska HRS u chorych na raka regionu głowy i szyi poddanych terapii iCHRTL”  

11.30 - 11.50

prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński – „Radioterapia stereotaktyczna u chorych na raka płuca”

11.50 - 12.10

lek. Dominika Wojton-Dziewońska – „Radioterapia protonowa w Krakowie. Doświadczenia własne ośrodka”

12.10 - 12.25

mgr inż. Damian Kabat – „Rola dozymetrii w eksperymentach radiobiologicznych”

12.25 - 12.40

dr n. biol. Ewa M. Nowosielska – „Wpływ unikalnego połączenia radioterapii niskimi dawkami na całe ciało

z inaktywacją dwóch punktów kontrolnych układu immunologicznego i/lub białka szoku cieplnego na przeszczepialnego raka płuca u myszy”

12.40 - 13.00

mgr Anna Kotylak – „Żywienie w chorobie nowotworowej”

13.00 - 14.00

 

SESJA PLAKATOWA

 

14.00 - 15.00

Przerwa obiadowa

 

15.00 - 16.30                           

SESJA 3  CHEMIA RADIACYJNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

 

15.00 - 15.30

Wykład plenarny

dr hab. inż. Piotr Szajerski – „Efekty radiacyjne w matrycach stałych i ich wpływ na szybkość transportu radionuklidów”

15.30 - 15.45

mgr Paulina Wierzbicka - „Oddziaływanie niskoenergetycznych elektronów z pochodnymi urydyny”

15.45 - 16.00

prof. dr hab. Dorota Światła-Wójcik – “Applied radiation chemistry: theory, methods and applications - podsumowanie wydania specjalnego Applied Sciences”

16.00 - 16.15

mgr inż. Irmina Zawieja-Bartosińska – „Rekombinacja bliźniacza elektronów i dziur w organicznych układach fotowoltaicznych”

16.15 - 16.30

dr hab. inż. Adam Sikora – „Reaktywność profluorescencyjnych próbników boronowych względem nadtlenoazotanu”

 

16.30 - 18.00

 

WALNE ZEBRANIE PTBR

 

 

24.09.2022 SOBOTA

 

9.00 – 10.30

 

SESJA 4  RADIOTERAPIA I RADIOBIOLOGIA

Nowoczesne techniki radioterapii

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

9.00 - 9.30

Wykład plenarny

dr hab. n. med. Dorota Gabryś – „Nowoczesne techniki radioterapii”

9.30 - 9.50

dr hab. n. med. Wojciech Majewski – „Nowoczesne techniki radioterapii u chorych na raka gruczołu krokowego”

9.50 - 10.10

dr hab. n. med. Daria Handkiewicz-Junak – „Medycyna nuklearna”

10.10 - 10.30

dr n. med. Piotr Wojcieszek – „Nowoczesne techniki brachyterapii”

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

 

11.00 - 12.30                               

SESJA 5  POLE ELEKROMAGNETYCZNE

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Zmyślony

 

11.00 - 11.30

Wykład plenarny

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz – „Biofizyka versus etyka w środowisku pracy w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego”

11.30 - 11.40

dr Piotr Politański – „Wpływ stałego pola magnetycznego na zdrowie pracowników zakładów diagnostyki obrazowej – wyniki badań wstępnych”

11.40 - 11.50

prof. dr hab. Edward F. Pliński – „Odpowiedź bio-obiektów na promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal terahercowych”

11.50 - 12.00

dr hab. Paweł Kowalczyk – „Zastosowanie angiografii rezonansu magnetycznego do badań unaczynienia guza w szczurzym modelu wszczepialnego guza sutka”

12.00 - 12.10

dr hab. inż. Patryk Zradziński – „Modelowanie komputerowe skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego nasobnego urządzenia użytkowanego w medycznym systemie internetu rzeczy”

12.10 - 12.20

dr hab. inż. Krzysztof Gryz – „Konsekwencje dla środowiska elektromagnetycznego rozwoju elektromobilności”

12.20 - 12.30

dr hab. inż. Krzysztof Gryz – „Monitoring promieniowania elektromagnetycznego systemów radiokomunikacyjnych w pocovidowym środowisku wielkomiejskim”

12.30 - 13.30

Przerwa obiadowa

 

13.30 - 15.00                                       

SESJA 6  OCHRONA RADIOLOGICZNA

I PROMIENIOWANIE W ŚRODOWISKU

Przewodniczący: dr Krzysztof Pachocki

13.30 - 13.45

dr inż. Krzysztof Fornalski –„Biofizyka efektu Rapera-Yonezawy – szczególnego przypadku radiacyjnej odpowiedzi adaptacyjnej”

13.45 - 14.00

dr hab. Joanna Domienik -Andrzejewska – „Skuteczność nowoczesnych osłon w ochronie personelu pracującego pod kontrolą fluoroskopii – wyniki europejskiego projektu MEDIRAD”

14.00 - 14.15

dr hab. Jerzy Olszewski – „Radon – problem, dla kogo?”

14.15 - 14.30

prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski – „Monitoring radiacyjny środowiska z zastosowaniem pasywnych detektorów termoluminescencyjnych TLD”

14.30 - 14.45

dr Małgorzata Kardaś – „Stężenia promieniotwórcze 137Cs i 90Sr w wodach dorzecza Wisły i Odry w latach 2020-2021”

14.45 - 15.00

mgr Paulina Leszczyńska, mgr Agnieszka Chmura -

„O napojach energetycznych i generatorach trzymanych w domach”

15.00                                                          

Zakończenie Zjazdu

 

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY

 Program pozamerytoryczny (wydarzenie nie sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie oraz firm zrzeszonych w Izbie POLMED lub MedTech Polska). Finansowanie z opłat uczestników.

22.09.2022

17.15*-22.00

Uroczysta kolacja w Restauracji "Kopalnia Guido"

z możliwością zwiedzania

23.09.2022

19.00 - 22.00

Raut w Palmiarni

 

* wyjazd z parkingu NIO