KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący - dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, prof. NIO

 

Członkowie Komitetu Naukowego

 

dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH

 

dr hab. n. med. Dorota Gabryś

 

dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH

 

prof. dr hab. Marcin Kruszewski

 

prof. dr hab. Anna Lankoff

 

dr Krzysztof Pachocki

 

dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

 

prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

 

prof. dr hab. Marek Zmyślony