XIX Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 23 września 2022 r. (środa) o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 16:45 w drugim terminie, w Auli im. Jeremiego Święckiego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej 15, odbędziesię XIX Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XIX Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

6. Przedstawienie:

     a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

     b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu
    Zarządowi Głównemu PTBR XVIII Kadencji

8.Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

  Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

   Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do:

       a) Głównej Komisji Rewizyjnej

       b) Sądu Koleżeńskiego

   Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania 

11. Sprawy różne i wolne wnioski 

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XIX Walnego Zebrania.

 

 

 

 

SPONSORZY

 

 

Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi indywidualnie. Organizatorzy proponują zakwaterowanie w następujących hotelach:

 

- Qubus

ul. Dworcowa 27,44-100 Gliwice

pokój jednoosobowy 1- sza doba: 346     2-ga doba: 309

pokój dwuosobowy 1- sza doba:   419     2-ga doba: 410

apartament 1- sza doba:              553     2-ga doba: 763

 

- Silvia Gold

ul. Studzienna 8,44-100 Gliwice 

ceny zależne od tzw. eventów (dużego obciążenia hoteli w tym samym czasie)

pokój jednoosobowy 1- sza doba: 350     2-ga doba: 230

pokój dwuosobowy 1- sza doba:   400     2-ga doba: 330

apartament 1- sza doba:              590     2-ga doba: 590

W czasie eventów wszystkie ceny rosną około 3-krotnie!

 

- Diament Plaza

ul. Zwycięstwa 30,44-100 Gliwice 

pokój jednoosobowy 1- sza doba: 419     2-ga doba: 390

pokój dwuosobowy 1- sza doba:   524     2-ga doba: 495

apartament 1- sza doba:            1019     2-ga doba: 990

W czasie eventów wszystkie ceny zwiększają się o ok. 100-200 zł

 

- Diament Economy

ul. Zwycięstwa 42,44-100 Gliwice 

pokój jednoosobowy 1- sza doba: 300     2-ga doba: 225

pokój dwuosobowy 1- sza doba:    375    2-ga doba: 300

apartament: w tym hotelu brak

 

- Hotel Instytutu Onkologii

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 12,44-100 Gliwice 

pokój jednoosobowy 1- sza doba: 140     2-ga doba: 140

pokój dwuosobowy 1- sza doba:    190    2-ga doba: 190

apartament 1- sza doba:              245*    2-ga doba: 245*

*przy wynajęciu przez jedną osobę, a przez dwie - cena wynosi 265 zł

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

Autorów prezentacji ustnych i plakatowych prosimy o nadsyłanie streszczeń, wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą formularza przesyłania streszczeń do dnia 15.06.2022,na adres biura zjazdu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komitet Naukowy Zjazdu zakwalifikuje prace do prezentacji ustnych lub do sesji plakatowej. Autorzy otrzymają informację o formie przyznanej prezentacji. Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.        

 

formularz streszczenia - pobierz

 

Uwaga! 10 prezentacji plakatowych otrzyma nagrody Komitetu Naukowego Zjazdu. W sobotę (24 września 2022 r.) odbędą się prezentacje ustne nagrodzonych plakatów. (Autorów prezentacji plakatowych prosimy o przygotowanie 10 minutowej prezentacji ustnej).