Profesor dr hab. Irena Szumiel (1936-2023)

 

  

Z wielki żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.03.2023 odeszła od nas Pani Profesor Irena „Iza” Szumiel.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 13.03.2023 r. w kościele Św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Prof. Szumiel należała do grona najwybitniejszych europejskich radiobiologów. Działalność naukowa Pani Profesor Szumiel była nierozerwalnie związana z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie w  latach 1990-2007 pełniła funkcję kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia IChTJ. Od 1969 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im M. Skłodowskiej-Curie.

Pani Prof. Szumiel była laureatką wielu nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych: otrzymała medal Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych Nr 21, nagrody PTBR i Rady ds Atomistyki, dwukrotnie za badania w dziedzinie radiobiologii, sześciokrotnie za prace w dziedzinie radiobiologii komórkowej, trzy nagrody im. B. Skarżyńskiego za najlepszy artykuł przeglądowy w Postępach Biochemii, medal Hannsa Langendorffa przyznany przez Niemieckie Towarzystwo Medyczne Ochrony Radiologicznej, medal Bacqa i Alexandra przyznany przez Europejskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Krzyże Kawalerski oraz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto dyplom za tworzenie piękna przyznany przez kapitułę ruchu „Piękniejsza Polska”. Była autorem 128 publikacji z dziedziny radiobiologii i wychowawcą kilku pokoleń radiobiologów, a przede wszystkim dobrym, życzliwym  i ciepłym Człowiekiem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.