Składki członkowskie PTBR

Roczna składka członkowska PTBR wynosi 30 PLN. Składkę można wpłacić na konto PTBR "składka" lub przekazać skarbnikowi Towarzystwa. W tytule  wpłaty należy wpisać "składka za rok ..." oraz podać przynależność do Oddziału.

 

KONTO: Bank Millenium 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283

REGON: 011098766 

NIP: 521-32-46-377

KRS: 0000098530