20th International Congress on Neutron Capture Therapy

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych objęło patronatem Międzynarodowy Kongres 20th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT2024), który odbędzie się w Krakowie w dniach 24-28 czerwca 2024 r.

Kongresy ICNCT odbywają się co dwa lata i jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie terapii borowo-neutronowej (BNCT, ang. Boron Neutron Capture Therapy). Tegoroczna jubileuszowa 20. edycja Kongresu ICNCT po raz pierwszy ma miejsce w Polsce i jest organizowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN i Akademią Górniczo-Hutniczą.

Kongres ICNCT jest świetną okazją zarówno do podzielenia się jak i poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz promowania nowych idei, spotkań i współpracy pomiędzy naukowcami z instytutów badawczych i szpitali oraz przemysłem z całego świata.

Stypendia dla młodych naukowców - 48th ERRS Meeting

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w Kongresie European Radiation Research Society (ERRS 2024), który odbędzie się w Aveiro (Portugalia) w dniach 10-13 września 2024 r. Informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie: https://errs2024.pt/

       Dostępne są 2 stypendia o wysokości do 5000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 5000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ERRS lub innej organizacji. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego planowanego wystąpienia na Kongresie ERRS 2024, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki (max. 1000 znaków) list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 5 kwietnia 2024 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12 kwietnia 2024 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.

 

Stypendia dla młodych naukowców - ICRR 2023

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w 17. Międzynarodowym Kongresie Badań Radiacyjnych (ICRR 2023), który odbędzie się w Montrealu (Kanada) w terminie 28-30 sierpnia 2023 r. Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie: https://na.eventscloud.com/website/49433/#

       Dostępne są 2 stypendia o wysokości do 10,000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 10000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ICRR, ERRS lub innej organizacji. Stypendia PTBR przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na konferencji, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 2 czerwca 2023 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 czerwca 2023 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.


 

Zmarł Dr Gordon L. Hug

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 stycznia 2024 r. w wieku 81 lat zmarł

Dr. Gordon L. Hug

wybitny chemik radiacyjny i fotochemik, współpracownik i przyjaciel szerokiego grona polskich naukowców, laureat Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

      Gordon L. Hug był absolwentem Southern Illinois University (USA), a doktorat uzyskał w roku 1970 w University of Chicago. Pracował jako post-doc w Uniwersytetach Tallahasee i Houston, a od roku 1976 związany był z Notre Dame Radiation Laboratory (Notre Dame University, USA), wiodącym ośrodkiem badań radiacyjnych na świecie. Zainteresowania naukowe dr. Gordona Huga obejmowały szeroki wachlarz zagadnień związanych z fotochemią, fotofizyką i chemią radiacyjną związków organicznych. Był wysokiej klasy specjalistą w zakresie chemii wolnorodnikowej, procesów przeniesienia elektronów, wygaszania stanów trypletowych w roztworach wodno-organicznych. Dr Hug był współautorem ponad 150 publikacji naukowych w najlepszych czasopismach. Był też współautorem monografii "Handbook of Photochemistry" (Marcel Dekker, 1993).

      Niezwykle bliskie były związki dr. Gordona Huga z Polską. Przez długie lata prowadził intensywną współpracę z naukowcami z wielu ośrodków, m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Chemi i Techniki Jądrowej w Warszawie, Politechniki Łódzkiej. Przez 18 miesięcy pracował w UAM w Poznaniu jako Fullbright Fellow. Był mentorem licznych badaczy z Polski odwiedzających Notre Dame Radiation Laboratory. Lista jego publikacji z udziałem polskich współautorów liczy prawie 100 pozycji.

      Dla wielu z nas Gordon Hug był nie tylko cenionym współpracownikiem, ale po prostu przyjacielem. Będzie nam go brakowało.

 

ICRR 2023

17th International Congress for Radiation Research (ICRR 2023)

W dniach 27-30 sierpnia 2023 r. odbędzie się 17. Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych (ICRR 20923) w Montrealu, Quebec, Kanada.

Termin przesyłania streszczń upływa 12 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu: https://na.eventscloud.com/website/49433/#