Stypendia dla młodych naukowców - ICRR 2023

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w 17. Międzynarodowym Kongresie Badań Radiacyjnych (ICRR 2023), który odbędzie się w Montrealu (Kanada) w terminie 28-30 sierpnia 2023 r. Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie: https://na.eventscloud.com/website/49433/#

       Dostępne są 2 stypendia o wysokości do 10,000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 10000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ICRR, ERRS lub innej organizacji. Stypendia PTBR przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na konferencji, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 2 czerwca 2023 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 czerwca 2023 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.


 

ICRR 2023

17th International Congress for Radiation Research (ICRR 2023)

W dniach 27-30 sierpnia 2023 r. odbędzie się 17. Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych (ICRR 20923) w Montrealu, Quebec, Kanada.

Termin przesyłania streszczń upływa 12 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu: https://na.eventscloud.com/website/49433/# 

Stypendia dla młodych naukowców - Miller Conference 2023

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w 32nd Miller Conference on Radiation Chemistry, która odbędzie się w Furiani (Francja) w terminie 3-8 czerwca 2023 r. Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie:  https://miller2023.sciencesconf.org

       Dostępne są 2 stypendia o wysokości do 6000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, diety). Od maksymalnej kwoty 6000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na konferencji, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 15 lutego 2023 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 lutego 2023 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.

 

Zawiadomienie o śmierci Prof. Ireny Szumiel

 

Profesor dr hab. Irena Szumiel (1936-2023)

 

  

Z wielki żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.03.2023 odeszła od nas Pani Profesor Irena „Iza” Szumiel.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 13.03.2023 r. w kościele Św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Prof. Szumiel należała do grona najwybitniejszych europejskich radiobiologów. Działalność naukowa Pani Profesor Szumiel była nierozerwalnie związana z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie w  latach 1990-2007 pełniła funkcję kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia IChTJ. Od 1969 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im M. Skłodowskiej-Curie.

Pani Prof. Szumiel była laureatką wielu nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych: otrzymała medal Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych Nr 21, nagrody PTBR i Rady ds Atomistyki, dwukrotnie za badania w dziedzinie radiobiologii, sześciokrotnie za prace w dziedzinie radiobiologii komórkowej, trzy nagrody im. B. Skarżyńskiego za najlepszy artykuł przeglądowy w Postępach Biochemii, medal Hannsa Langendorffa przyznany przez Niemieckie Towarzystwo Medyczne Ochrony Radiologicznej, medal Bacqa i Alexandra przyznany przez Europejskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Krzyże Kawalerski oraz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto dyplom za tworzenie piękna przyznany przez kapitułę ruchu „Piękniejsza Polska”. Była autorem 128 publikacji z dziedziny radiobiologii i wychowawcą kilku pokoleń radiobiologów, a przede wszystkim dobrym, życzliwym  i ciepłym Człowiekiem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Konkurs o nagrody naukowe PTBR - rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięty został konkurs o nagrody naukowe PTBR. Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Komisji Nagród, przyznał nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia w dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym oraz za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe. Wyniki konkursu dostępne są w zakładce: Medale i Nagrody.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!