Zawiadomienie o śmierci Prof. Ireny Szumiel

 

Profesor dr hab. Irena Szumiel (1936-2023)

 

  

Z wielki żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.03.2023 odeszła od nas Pani Profesor Irena „Iza” Szumiel.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 13.03.2023 r. w kościele Św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Prof. Szumiel należała do grona najwybitniejszych europejskich radiobiologów. Działalność naukowa Pani Profesor Szumiel była nierozerwalnie związana z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie w  latach 1990-2007 pełniła funkcję kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia IChTJ. Od 1969 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im M. Skłodowskiej-Curie.

Pani Prof. Szumiel była laureatką wielu nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych: otrzymała medal Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych Nr 21, nagrody PTBR i Rady ds Atomistyki, dwukrotnie za badania w dziedzinie radiobiologii, sześciokrotnie za prace w dziedzinie radiobiologii komórkowej, trzy nagrody im. B. Skarżyńskiego za najlepszy artykuł przeglądowy w Postępach Biochemii, medal Hannsa Langendorffa przyznany przez Niemieckie Towarzystwo Medyczne Ochrony Radiologicznej, medal Bacqa i Alexandra przyznany przez Europejskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Krzyże Kawalerski oraz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto dyplom za tworzenie piękna przyznany przez kapitułę ruchu „Piękniejsza Polska”. Była autorem 128 publikacji z dziedziny radiobiologii i wychowawcą kilku pokoleń radiobiologów, a przede wszystkim dobrym, życzliwym  i ciepłym Człowiekiem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Stypendia dla młodych naukowców - Miller Conference 2023

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w 32nd Miller Conference on Radiation Chemistry, która odbędzie się w Furiani (Francja) w terminie 3-8 czerwca 2023 r. Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie:  https://miller2023.sciencesconf.org

       Dostępne są 2 stypendia o wysokości do 6000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, diety). Od maksymalnej kwoty 6000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na konferencji, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 15 lutego 2023 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 lutego 2023 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.

 

Stypendia dla młodych naukowców - 47th Annual Meeting of ERRS

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w Kongresie European Radiation Research Society (ERRS 2022), który odbędzie się w Catanii (Włochy) w terminie 21-24 września 2022 r. Informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie: http://www.sirr2.it/errs2022/

       Dostępne są 3 stypendia o wysokości do 4000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 4000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ERRS lub innej organizacji. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na Kongresie ERRS 2022, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki (max. 1000 znaków) list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 31 maja 2022 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 czerwca 2022 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.


 

 

Konkurs o nagrody naukowe PTBR - rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięty został konkurs o nagrody naukowe PTBR. Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Komisji Nagród, przyznał nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia w dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym oraz za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe. Wyniki konkursu dostępne są w zakładce: Medale i Nagrody.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Stypendia dla młodych naukowców - XIX Zjazd PTBR

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia dla młodych naukowców pokrywające koszty udziału w XIX Zjeździe PTBR, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września br. Dostępne jest 10 stypendiów, które pokryją koszty rejestracji w Zjeździe oraz koszty noclegów w hotelu Instytutu Onkologii (lub innym wskazanym przez organizatorów).

       O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 lat, które zamierzają przedstawić doniesienie naukowe na Zjeździe PTBR oraz są członkami Towarzystwa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o przyznanie stypendium wraz z krótkim opisem własnych osiągnięć naukowych oraz streszczenia planowanego wystąpienia na Zjeździe (ustnego lub plakatowego) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania zgłoszeń: do 25 maja 2022 r.

       Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR w terminie do 28 maja 2022 r. Zapraszamy do składania zgłoszeń.