XIX Zjazd PTBR

        Wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa zapraszamy do udziału w XIX Zjeździe PTBR, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września br. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: XIX Zjazd PTBR

 

Zmarł prof. Mieczysław Foryś

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 lutego br. w wieku 83 lat zmarł

prof. dr hab. Mieczysław Foryś

wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (od 1969 r.), członek Zarządu Głównego (1986-1989), współorganizator i pierwszy Prezes Oddziału Siedleckiego (1992), Prezes Zarządu Głównego XII kadencji (2001-2004), w 2010 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie chemii radiacyjnej.

 

Stopnie naukowe doktora w dziedzinie radiochemii i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii radiacyjnej Profesor Mieczysław Foryś uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1971 związał się z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (wówczas Wyższa Szkoła Nauczycielska), gdzie pełnił wiele ważnych funkcji administracyjnych: dziekana Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego (1972-1978), prorektora ds. nauki (1978-1981), rektora (1981-1987), dziekana Wydziału Chemiczno–Matematycznego (1999-2005).

Profesor stworzył nowoczesną i uznaną w świecie siedlecką szkołę chemii radiacyjnej. Wychował liczne grono doktorów, spośród których wielu osiągnęło stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie mechanizmu i kinetyki reakcji elementarnych przebiegających w fazie gazowej, istotnych dla zrozumienia zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz energetyką. Ściśle współpracował z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Był członkiem Komitetu Nauk Jądrowych i Radiacyjnych PAN (1985-1989), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1986-1989), Komisji Chemii Radiacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki oraz członkiem Komitetu Chemii PAN.

Msza Św. żałobna odbędzie się 25 lutego br. o godz. 10:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach (ul. Faustyny Kowalskiej), po czym nastąpi odprowadzenie urny na Cmentarz Janowski.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

46th Annual Meeting of the European Radiation Research Society - stypendia

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w Kongresie European Radiation Research Society (ERRS 2021), który odbędzie się w Caen (Francja) w terminie 26-30 listopada 2021 r. Informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie: https://errs21.sciencesconf.org .

 
Dostępne są 3 stypendia o wysokości do 4000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 4000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ERRS lub innej organizacji. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.
 
O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na Kongresie ERRS 2021, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki (max. 1000 znaków) list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 15 września 2021 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 25 września 2021 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 

Konkurs o nagrody naukowe PTBR

        Kontynuując wieloletnią tradycję Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs o nagrody naukowe Towarzystwa. Do konkursu mogą być zgłaszane oryginalne publikacje naukowe z dziedziny badań radiacyjnych, jak również prace o charakterze przeglądowym lub popularnonaukowym, które zostały wydane w latach 2019-2022. Autor pracy, lub przynajmniej jeden ze współautorów, musi być członkiem PTBR od co najmniej roku. Nagrody za prace oryginalne będą przyznawane w następujących dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym. Prawo do zgłaszania prac do konkursu mają wszyscy członkowie PTBR oraz Zarządy Oddziałów Terenowych Towarzystwa. Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej PTBR (link: REGULAMIN KONKURSU).

        Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Nagród PTBR, prof. Mariusza Wójcika (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do wniosku należy dołączyć zgłaszane prace w formacie pdf, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych oraz adresów instytucji, w których są zatrudnieni, oraz informację o członkostwie autorów w PTBR. Należy także określić dziedzinę, do której autorzy kwalifikują swoje prace, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. W przypadku prac wieloautorskich należy wskazać głównego autora.

        Nagrody I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy. Nagrody będą wręczane podczas najbliższego Zjazdu PTBR, który odbędzie się we wrześniu 2022 r.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa 15 marca 2022 r.

 

III Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR - chemia radiacyjna, chemia rodników, fotochemia

      Zapraszamy do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Seminarium Radiacyjnym PTBR, które poświęcone będzie prezentacji najnowszych badań prowadzonych w czołowych ośrodkach chemii radiacyjnej w Polsce. Seminarium odbędzie się 30 czerwca 2021 r. na platformie zdalnej Microsoft Teams. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w menu Ogólnopolskie Seminaria Radiacyjne PTBR.