Zmiana terminu XXVI Szkoły Jesiennej PTBR

 

Ze względu na niepewną sytuacją epidemiologiczną, a zwłaszcza

przewidywaną drugą falę zachorowań na Covid-19 jesienią 2020 r.

i możliwe przywrócenie ograniczeń dotyczących organizacji konferencji,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych zdecydował

o odwołaniu XXVI Szkoły Jesiennej PTBR, która miała się odbyć w dniach

15-19 listopada 2020 r. w Zakopanym.

W związku z tym XXVI Szkoła Jesienna PTBR została przeniesiona 

na termin 17-22 października 2021 r.

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie podwyższenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

Link do Rezolucji

XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

Podczas XVIII Zjazdu PTBRw Kielcach, w dniu 18 września 2019 r. o godz. 16:15 (w drugim terminie) odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR,

podczas którego wybrane zostały władze Towarzystwa XVIII kadencji.

Opinia dotycząca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

Komisja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych przedstawiła swoją opinię – link

 

Książka o historii PTBR

 

Książka o historii Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych,

wydana z okazji 50-lecia Towarzystwa, dostępna jest w zakładce 'Publikacje'